„PREPARE FOR THE FUTURE” / „PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR”

Proiectul „PREGĂTIŢI PENTRU VIITOR” se adresează tinerilor din 2 Centre de Plasament şi dintr-o comunitate rromă din judeţul Suceava aflaţi în ani terminali care sunt obligaţi prin lege să părăsească sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate (în cazul tinerilor din centre) sau care, conform tradiţiilor rrome, sunt obligaţi să părăsească şcoala. Prin acest proiect ne propunem să ajungem la un număr de 35 de beneficiari prin care să realizăm cursuri de consiliere şi orientare profesională, cursuri ECDL, cursuri web design, cursuri de bucătar şi cursuri pentru obţinerea permisului auto astfel încât aceştia să-şi îmbunătăţească şansele pe piaţa muncii, dar şi la un număr de 60 de membri, rude ale tinerilor din familiile rrome prin care să le oferim consiliere de specialitate.

pregatiti_pentru_viitor_asociatia_euroactiv_suceava acord-parteneriat-dgaspc-pt-proiectul-pregatiti-pentru-viitor-2 acord-parteneriat-dgaspc-pt-proiectul-pregatiti-pentru-viitor-s aviz-dgaspc-pentru-proiectul-pregatiti-pentru-viitor

Scopul proiectului urmăreşte să îmbunătăţească viaţa socială a tinerilor din mediile defavorizate prin creşterea şanselor pe piaţa muncii oferindu-le servicii de consiliere şi orientare profesională precum şi cursurile amintite mai sus, care să îi ajute să se angajeze mai uşor.

Ne propunem ca activităţile proiectului să se desfăşoare pe o perioadă de 10 luni, din august 2016 şi până la data de 30 mai 2017. Principalele activităţi  vizate sunt: – pregătirea şi lansarea proiectului; -evaluarea iniţială şcolară şi profesională a tinerilor; -editarea unor materiale necesare pentru cursurile de formare profesională; -program educaţional pentru însuşirea deprinderilor de viaţă independentă; -program educaţional privind integrarea profesională a tinerilor; -realizarea site-lui pentru orientarea profesională a beneficiarilor; -asistarea şi consilierea tinerilor pentru integrarea în şcoli, colegii sau facultăţi; -identificarea locurilor de muncă disponibile pentru tinerii din proiect şi/sau înscrierea tinerilor la cursurile de calificare/recalificare; -evaluarea proiectului.

Publicitate