Mentori pentru copiii din centrele de plasament

Descriere

Din anul 2016 am inițiat și dezvoltat proiectul “Mentori pentru copiii din centrele de plasament”, proiect sprijinit de grupul de copii din cadrul Clubului “Origami” și din cadrul proiectului „Drumul spre o vacanță liniștită” unde, copiii din 5 centre de plasament din județul Suceava, învață tehnica origami și desfășoară activități de mentorat prin sprijin la teme pentru școală, dar participă și la cursuri de formare a deprinderilor de viață independentă cu scopul de a se integra mai ușor profesional și în societate. În cadrul aceluiași proiect se desfășoară și acțiuni de prevenire a tuturor formelor de abuz. În urma acestui proiect, peste 50% dintre copii reușesc mai ușor integrarea la liceu și chiar la unele facultăți. Locurile de desfășurare sunt centrele de plasament de la Dolhasca, Gura Humorului, Suceava și Fălticeni.

Scopul activității

familiarizarea copiilor cu tehnica origami și desfasurarea unor activități de mentorat pentru formarea unor deprinderi de viață independenta.

Obiectivele educaționale ale activității

popularizarea artei origami în rândul elevilor din 5 centre de plasament din județul Suceava;dezvoltarea depriderilor de pliere, a îndemânării, a simţului practic şi estetic ale elevilor;realizarea unor work-shop-uri de origami în colaborare cu copiii din centrele de plasament pentru socializarea acestora;realizarea unor activități de mentorat prin sprijin la teme pentru școală.

Relevanța activității

Separaţi de familiile lor, copiii din centrele de plasament sunt foarte vulnerabili şi au mare nevoie de prieteni şi mentori care să le ofere atenţie, curaj şi un model pentru o viaţă mai bună. Astfel, ei au nevoie de ajutorul nostru să meargă mai departe şi să devină adulți fericiți, responsabili şi sănătosi. Copiii au un potenţial fantastic, dar e nevoie de implicare din partea noastră, a tuturor, ca ei să îşi descopere drumul.

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR CLUBULUI ORIGAMI

ȘI AL PROIECTULUI  

“MENTORI PENTRU COPIII DIN CENTRELE DE PLASAMENT”

ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

Perioada/lunaDataACTIVITATĂȚI PROPUSE
Septembrie 202021Constituirea echipei de lucru
28Deplasare la Centrul de Plasament, Dolhasca – proiect Mentori pentru copiii din CP
Octombrie 20205, 12, 19Proiectarea activităţilor cercului
26Deplasare la Centrul de Plasament, Humor – proiect Mentori pentru copiii din CP
Noiembrie și Decembrie 20202,9,16,23 noiembrie 7 decembrie“În aşteptarea Crăciunului” – pliaje tematice
30 nov. 14 dec.Deplasare la Centrul de Plasament, Dolhasca – proiect Mentori pentru copiii din CP
Ianuarie și Februarie 202118 ian. 1,8,15 febr.“Vine, vine primăvara” – pliaje tematice
25 ian. 22,29 febr.Deplasare la Centrul de Plasament, Humor – proiect Mentori pentru copiii din CP
Martie 20217, 14, 21“Fantezii din hârtie” – expoziţie la biblioteca municipală
28Deplasare la Centrul de Plasament, Dolhasca – proiect Mentori pentru copiii din CP
Aprilie 20214“Lumină din lumină” – pliaje tematice
11Deplasare la Centrul de Plasament, Humor – proiect Mentori pentru copiii din CP
Mai 20212, 9, 16, 23  Pliaje pe ateliere, prezentarea unor exemple de produse de pe internet
30Deplasare la Centrul de Plasament, Dolhasca – proiect Mentori pentru copiii din CP
Iunie 20216“În lumea copiilor” – târg de origami
13Deplasare la Centrul de Plasament, Humor – proiect Mentori pentru copiii din CP
Publicitate