THE „PREPARE FOR FUTURE” PROJECT/PROIECTUL “PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR”

INFORMAȚII DESPRE ȘCOALĂ

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” se află în localitatea Dumbrăveni, judeţul Suceava şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din comuna Dumbrăveni şi din localităţile apropiate (Siminicea, Bursuceni, Corocăiești, Salcea, Verești, Bănești, Fântânele).  Şcoala noastră acordă o atenţie deosebită formării unor tineri adaptabili la cerinţele actuale ale pieţii muncii, iar viziunea școlii noastre  este definită de un nivel calitativ al educației cât mai ridicat în vederea realizării accesului acestora pe piaţa muncii. În școala noastră studiază un număr de 1752 de elevi care au reușit să obțină, doar în ultimii trei ani, zeci de premii la olimpiadele școlare, inclusiv la nivelul învățământului profesional și tehnic. Ținta noastră este să devenim o unitate de învățământ în care se practică o educaţie de calitate, o școala integrată nevoilor sociale ale comunității, cu o ofertă educațională care sprijină integrarea pe pieța muncii cu șanse egale pentru toți elevii. Din baza materială fac parte și 2 ateliere de textile și mecanică, în care studiază 180 de elevi și care, din păcate nu dispun de o bază materială care să le asigure educația practică la standardele moderne.

             Rezultatele elevilor la olimpiade și concursuri internaționale au avut la bază și implicarea lor în proiectele naționale și internaționale derulate în școală, prin dezvoltarea unor competențe sociale specifice unor astfel de activități.

Astfel, școala noatră a desfășurat următoarele proiecte:  „Forensics and Creative Theatre”, („Competiţii oratorice şi teatru creativ”) destinat adolescenţilor în vârstă de 15-18 ani, care stăpânesc anumite abilități de bază pentru a învăța-să înveți și care au anumite abiliăți de realizare a diverselor produse. Un alt proiect POSDRU a fost ACTIVI PENTRU VIAȚĂ – ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE NONFORMALĂ PENTRU O VIAŢĂ ACTIVĂ, fiind destinat unui număr de 260 de elevi din clasele terminale de liceu tehnologic precum și proiectul ACCES LA SUCCES – program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru  EVALUAREA NAȚIONALĂ.

Rezultatele proiectelor, cum ar fi conținuturile, exemplele de bună practică, deprinderile, atitudinile, experiențele sociale trăite, sunt permanent diseminate pe mai multe paliere, dat fiind numărul mare de profesori metodiști, mentori, formatori, doctori din școala noastră.

Canalele de promovare al proiectului vor fi: postarea unor fotografii și descrieri ale activităților derulate pe site-ul școlii, pe rețelele de socializare, postarea produselor video ale proiectului pe site-ul YouTube, articole și reportaje în mass-media.

 

Titlul proiectului

PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR

De ce acest proiect pentru școala noastră?

Comuna Dumbrăveni este una din cele mai mari localități rurale din țară, cu aproximativ 9000 de locuitori, dintre care aproximativ 1800 de elevi (de la învățământul primar până la cel liceal) studiază în mai multe corpuri ale școlii. Dintre aceștia, aproximativ  160 de elevi intră săptămânal în atelierele de textile și mecanică.  Aceste ateliere reprezintă dintre cele mai importante spații de învățământ pentru elevii din învățământul tehnic deoarece dispun de un personal calificat, ingineri și maiștri instructori care fac eforturi suplimentare pentru buna instruire a elevilor în domeniile textile și mecanică, iar numărul de fabrici și întreprinderi de lucru în în cele 2 domenii din zonă este mare. Din păcate însă atelierele de textile și de mecanică nu au o baza materială corespunzatoare bunei desfășurări a activităților, fapt pentru care ne dorim să îmbunătățim aceste 2 ateliere cu mașini și instalații utile pentru educația copiilor.

 

Scurtă descriere a proiectului:

Localitatea Dumbrăveni se află la o distanță aproape 15 km de orașul Suceava, oraș recunoscut pentru întreprinderile în domeniul textil. Astfel, în orașul Suceava funcționează următoarele întreprinderi: Moda Miss Suceava, S.C Cozlum S.A Suceava, S.C. Moda Lux Suceava, S.C Star Mod S.A Suceava, S. C. R.C.M. SRL- Suceava, precum și multe ateliere de prelucrare a materialelor textile și mecanică. Există și în localitatea Dumbrăveni câteva ateliere în acest domeniu, ceea ce face ca șansele de angajare a tinerilor în domeniile textile și mecanică să fie de 98%.

              Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” din Dumbrăveni- Suceava dispune de o bază materială minimă în pregătirea a 85 de elevi din comuna Dumbrăveni și din localităţile învecinate (Siminicea, Bursuceni, Corocăiești, Salcea, Verești, Bănești, Fântânele).  Cu toate acestea, personalul  format din ingineri și maiștri instructori sunt cu toții calificați făcând eforturi suplimentare pentru buna instruire a elevilor.

Astfel, școala noastră îşi propune ca prin intermediul proiectului “Pregătiți pentru viitor” să modernizăm şi să dotăm 2 ateliere de confecţii textile și mecanică, asftel încât să ofere elevilor un spaţiu de pregătire cu o dotare adecvată care să le permită să dobândească pe parcursul studiilor abilităţile necesare pentru viitor, pentru se angaja în viitor la fabricile de textile și mecanică din oraşul Suceava și la atelierele din localitate.

 

 

Echipa de proiect a proiectului:

 

Ing. Bolohan Romeo – coordonator proiect

Maistru Șorodoc Rica – asistent proiect

Maistru Lăcătuș Loredana – membru

Ing. Ivanasciuc Codruț – membru

Lupașcu Valerica – profesor de  informatică

  1. Daniela-Georgeta Cîrlig – contabil șef

Durată implementare/planul de activități:

11 luni

 

Nevoia/problema pe care dorești să o rezolvi și situația actuală din comunitate:

Nevoia formării de calitate a elevilor în domeniile mecanic și textile a fost identificată de conducerea şcolii şi discutată cu cadrele didactice de specialitate odată cu introducerea şcolii profesionale de 3 ani.

Aceasta trebuie rezolvată la nivelul comunităţii pentru o pregătire tehnică a elevilor din învățământul profesional la un nivel similar pregătirii elevilor din ţările U E. Școala noastră dispune însă de o bază materială precară necorespunzătoare funcționării.

Cu ajutorul uneltelor și mașinilor pe care vrem să le achiziționăm, vom desfășura în continuare proiectele derulate până în prezent (“Stil și Eleganță”, “Viitorul tău, misiunea noastră”, “Cel mai bun meseriaș”, etc), dar vrem să inițiem noi concursuri pentru o formare eficientă a forţei de muncă: “Cel mai ingenios și util produs!”, “Eu, în viitor!”, prin care elevii noștri să găsească  noi idei de eleborare a produselor cu ajutorul noilor mașini și unelte achiziționate, având astfel mari șanse în gasirea unui loc de muncă.

 

Scop și obiective:

SCOP: Reabilitarea a 2 ateliere, respectiv de textile și mecanică, din cadrul liceului nostru ce asigură creşterea nivelului de pregătire practică a absolvenţilor din învăţământul profesional şi ethnic și reducerea abandonului școlar.

OBIECTIVE: O1: Dotarea corespunzătoare a atelierelor de mecanică și textile prin achiziţionarea de: 5 mașini industriale automate, 1 stație  de călcat, 1 mașină automată de brodat, 2 laptopuri, 2 imprimante, 1 strung, 1 freza, 1 kit practică, 1 motor cu aer, 1 mașină debitat, 2 masini de îndoit table, 2 bancuri cu menghine, 1 aparat sudură modernă, 2 videoproiectoare și materiale auxiliare; O2: Informarea a 20 de cadre didactice şi celor 160 elevi de la aceste calificări, în cadrul unei sesiuni de informare cu privire la folosirea echipamentelor achiziţionate, în colaborare cu operatorii economici din domeniile mecanică și textile cu care şcoala noastră are încheiate contracte în luna a patra de proiect; O3: Îmbunătăţirea sistemului instructiv-educativ cu noțiuni teoretice și practice prin organizarea a 2 lecţii demonstrative în a cincea lună de proiect, precum şi organizarea concursului “Cel mai ingenios și util produs!”, pentru a evalua abilităţile practice și gândirea creativă la elevi, în a şasea lună de proiect; O4: Atragerea unui număr mare de elevi la calificările vizate, realizată prin activităţi practice în cadrul Campaniei “Viitorul tău, misiunea noastră”, pentru elevii de clasa a-VIII-a și părinții acestora în luna a șaptea de proiect.

O2: Dobandirea experienței practice in atelierele scolare, care pot facilita tranziția participanților de la şcoală la locul de muncă

Elevii de la școala  profesională (aproximativ 160) , vor cunoaște și vor ști să utilizeze o gama larga de mașini și utilaje automatizate pentru a se adapta noilor cerințe de pe piață.

O3. Dotarea atelierului cu: Ø Maşină simplă cu 1 ac, cusătură rigidă SIRUBA L720-M1 10 bucăţi Ø Maşină de surfilat cu 1 ac şi 3 fire TYPICAL GN3000-3 VV 2 buc Ø Masă de călcat rabatabilă cu absorbţie (semi-profesională) ANGHINETTI VHIT 2 buc Ø ANGHINETTI V2 – Generator portabil de 2 litri cu fier de călcat 2 buc O 4. Achiziţie de accesorii pentru atelier (gherghefe pentru țesut manual, foarfece, bobine aţă, nasturi, fermoare, mărgele, paiete, materiale).

 

Activități:

Act 1. Pregătirea şi lansarea proiectului printr-o întâlnire comună în vederea lansării oficiale a proiectului în prima lună a proiectului (1 – 31  august 2017);

Act 2. Identificarea mașinilor și uneltelor necesare și renovarea celor 2 ateliere, în a doua lună de proiect, în prima perioadă lunii septembrie 2017.

Act 3. Achiziționarea mașinilor și uneltelor necesare proiectului, va avea loc în a 3-a lună a proiectului (1 – 31 octombrie 2016) şi va beneficia de sprijinul unor specialişti în cele 2 domenii.

Act 4. Program de informare a beneficiarilor

Toți beneficiarii vor participa la câteva sesiuni de informare cu privire la folosirea echipamentelor achiziţionate;

Act 5. Program de formare a beneficiarilor unde se va organizarea 2 lecţii demonstrative pentru îmbunătăţirea sistemului instructiv-educativ cu privire la noțiuni teoretice și practice, și organizarea concursului “Cel mai ingenios și util produs!”, activități ce vor avea loc în lunile a 5-a și a 6-a de proiect;

Act 5. Campanie de informare pentru elevii din clasele terminale va avea loc în lunile 7 și 8 de proiect în cadrul camaniei “Viitorul tău, misiunea noastră”, destinat elevilor de clasa a-VIII-a atât din comuna Dumbrăveni cât și din localtățile limitrofe.

Activitatea 6. Asistarea şi consilierea absolvenților pentru integrarea în şcoala profesională ce va avea loc în lunile 9 și 10 a proiectului.

Activitatea 7. Evaluarea proiectului pentru toți beneficiarii proiectului, în ultima lună de proiect (iunie 2017).

 

Rezultate așteptate și impact:

Dotarea celor 2 ateliere cu echipamentele necesare va aduce plus valoare școlii noastre, va încuraja tinerii să urmeze cele 2 calificări, deoarece cu o pregătire practică corespunzătoare vor avea șansa de a se integra mai ușor pe piața muncii. Cei 160 de elevi înscriși anual în învățământul profesional din școala noastră vor avea activitățile practice în atelierele astfel dotate și în urma activităților desfășurate vor dobândi competențe necesare de specialiști în domeniile mecanic și textile. Astfel, impactul asupra scolii ca furnizor de educaţie şi rezultatele obţinute în urma activităţii de dotare a celor 2 ateliere se vor reflecta în creşterea calitativă a activităţii didactice şi în îmbunătăţirea bazei tehnice a şcolii, va oferi cadrul pentru dezvoltarea competenţelor elevilor în cele 2 domenii atât pentru cei din generaţia actuală cât şi pentru generaţiile viitoare. În urma desfășurării orelor practice demonstrative elevii vor avea ocazia să se afirme în fața angajatorilor, iar aceștia, la rândul lor, vor putea eventual selecta viitori angajați. Comunitatea locală va fi beneficiarul direct al pregătirii profesionale a elevilor, contribuind la dezvoltarea economica a localității.

Toate activităţile de promovare şi diseminare a proiectului vor avea astfel un impact pozitiv asupra imaginii şcolii noastre.

 Activităţile desfăşurate în cadrul campaniei “Viitorul tău, misiunea noastră”, vor da rezultate pozitive şi vor duce la atragerea elevilor spre şcoală, reducând absenteismul școlar. Sesiunile de informare vor avea un impact semnificativ atât asupra cadrelor didactice, ducând la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ, cât şi asupra elevilor care vor avea o atitudine pozitivă faţă de pregătirea tehnică. Impactul economic se va realiza prin transferul cunoştinţelor practice şi teoretice ale elevilor la viitorul loc de muncă şi în domeniul antreprenorial. Aceste abilităţi vor fi dobândite şi perfecţionate la orele de instruire practică, în cadrul concursurilor şcolare organizate pe durata proiectului. Comunitatea locală va fi beneficiarul direct al pregătirii profesionale a elevilor, viitorii muncitori din sectorul economic, contribuind la dezvoltarea economica a localității. conducând la atragerea unei populaţii şcolare mai numeroase, proiectul dovedindu-şi astfel sustenabilitatea.

 

 

 

 

Sustenabilitate și impact:

Beneficiari directi ai proiectului sunt cei 160 de elevi ai claselor a IX-a, a X-a și a XI-a profesională care vor studia în cele 2 ateliere. Vorbim de elevi cu povești de viață triste, proveniți din familii cu dificultăți financiare și familiale. Materialele achizitionate in cadrul proiectului vor fi folosite de către copii cel putin 10 ani școlari. Beneficiari indirecti sunt familiile acestor copii, care vor avea un nivel de trai mult mai ridicat după ce acești absolvenți ai școlii profesionale își vor găsi un loc de muncă. O altă categorie de beneficiari indirecți este reprezentată de angajatorii de pe piața muncii, care vor avea în elevii formați în cele 2 ateliere,o forță de muncă calificată. Comunitatea va beneficia de acest proiect, în primul rând prin exemplul de bună practică dat, cât și prin achiziționarea și utilizarea obiectele realizate în cele 2 ateliere.

Maşinile ce vor fi achiziţionate vor rămâne în uzul şcolii, utile pentru o pregătire de calitate a generaţiilor viitoare de elevi, iar şansa ca absolvenții de gimnaziu să aleagă această specializare va creşte. Cursanţii vor putea confecţiona diferite obiecte vestimentare, obiecte de artizanat pentru concursuri, expoziţii, târguri de specialitate, astfel încât să-şi formeze abilităţile necesare pentru angajare după absolvire. În perioada vacanţelor, atelierul poate fi închiriat unor terţi, iar veniturile obţinute vor asigura mentenanţa utilajelor. Dotarea atelierului aduce prestigiu liceului în cadrul ofertei educaționale. În cadrul orelor de instruire practică, elevii au șansa de a păstra și de a promova tradițiile din zonă prin confecționarea de obiecte de artizanat: trăistuțe, baiere, zgărdane, brățări, preșuri, carpete, obiecte decorative metalice, suporturi metalice pentru flori și ornamentale.

Motivul pentru care ne dorim să continuăm şi în viitor aceste tipuri de activităţi este numărul foarte mare de copii şi tineri existenţi în aceste instituţii la nivel naţional care nu au legături cu familiile lor. Totodată proiectele asemănătoare pe care le-am mai derulat şi până acum şi oportunităţile care se ivesc în fiecare zi ne fac să credem că aceste categorii de tineri au o şansă în plus la un viitor mai bun. 

Ca sustenabilitate a proiectului există oportunitatea de a încheia contracte de închiriere a atelierului către terți, în cazul nefolosirii acestuia în scop educativ, la sfârșitul săptămânii sau în perioada vacanțelor școlare.

Pe termen scurt se preconizeaza utilizarea dotarilor pe care speram sa le realizam prin acest proiect in sustinerea probelor practice ale examenelor pentru certificarea competentelor profesionale ale elevilor din invatamantul profesional si liceal, precum si pregatirea acestora pentru perfomanta, respectiv participarea acestora la concursurile si olimpiadele scolare. – Pe termen mediu este posibilă o relansare a interesului tinerei generaţii spre invatamantul universitar tehnic. -Pe termen lung, din cauza lipsei de meseriasi in domeniile mecanic si electromecanic, necesari in societate estimam o creştere a interesului elevilor pentru aceste meserii. -Se îmbunătățește accesul la educaţie pentru populaţia şcolară din comunitate – Intervine o schimbare pozitivă în comunitate -Se construiește un pact viabil şcoală -Crește încrederea în propriile forţe ale elevilor

 

Cum vei implica în proiectul tău resurse?

Cursurile de iniţiere IT susţinute de școala noastră se vor realiza prin profesorul de informatică în cuantum la suma de 1000 lei precum și membru din echipa de proiect va desfășura câte 8 ore pe săptămână pentru desfășurarea tuturor activităților și atingerea tuturor obiectivelor proiectului. În toate activitățile proiectului membri echipei de proiect vor desfășura aceste activități în mod voluntar.

 

 

Echipa de proiect va disemina proiectul pe site-ul școlii, pe forum isjsv, în mass-media locală astfel încât va crește interesul comunității visavi de școala noastră.

Coordonatorul va încheia parteneriate cu diferite instituții din Dumbrăveni și Suceava, dar și cu școlile învecinate. În același timp, va verifica compatimentul de contabilitate pentru achizițiile făcute să fie corecte, va închega o echipă ai cărei membri să-şi asume rolul în care se implică, va promova și disemina proiectul în mediul online și în mass-media. Cei 2 maiștri se vor ocupa de formarea și informarea beneficiarilor, iar domnul inginer Codruț se va ocupa de achiziționarea mașinilor și uneltelor necesare. Coordonatorul proiectului, fiind și asistent social, se va ocupa și de asistarea și consilierea absolvenților de clasa a VIII-a. Cursurile de iniţiere IT și prezentarea digitală vor fi susținute de profesorul de informatică.

 

 

 

 

În ce măsură proiectul tău are o componentă de inovare?

 

Elevii vor lucra în echipe online, iar coordonatorul proiectului va monitoriza învăţarea electronică şi implementarea proiectului.

Rezultatele pe termen lung sunt intensificarea învăţării digitale şi a predării şi consultării online, aplicarea diferitelor instrumente TIC în procesul de predare/învățare precum și obținerea unor competențe în domeniul tehnologiilor digitale pentru buna desfășurare și funcționare a mașinilor automatizate. Astfel, elevii vor învăța noi procedee de funcționare a mașinilor și utilajelor automatizate cu ajutorul diferitelor site-uri de specialitate (http://www.shreejitextiles.com, http://www.atmanet.org/solutions.asp, http://www.3d-knowledge.com/mechanical-machinery.html etc).

Cu ajutorul mașinii de brodat se pot broda suprafețe plane sau tubulare din orice material textil, natural sau sintetic sau pe carton, iar cu ajutorul laptopurilor elevii pot vedea noutățile din întreprinderile de confecții (mașini, utilaje, procesul de producție), cu ajutorul tutorialelor ce demonstrează cum se realizează anumite obiecte decorative și produse de îmbrăcăminte.

Se pot face broderii de personalizare sau de eveniment, se pot broda tricouri sau șepci, genți, sacoșe, îmbrăcăminte de lucru sau uniforme și până la hăinute pentru copii.

Cu ajutorul strungului CNC elevii vor diminua capacitatile  KBN-ului de mentinere a tolerantelor in cicluri multiple de lucru. Elevii vor obține astfel diverse produse cu mașini și utilaje de ultimă generație.

 

Care este bugetul de care ai nevoie?

18682 euro

 

Evaluare proiect :

Elevii de la aceste calificări îşi pot perfecţiona competenţele practice într-un mediu şcolar adecvat nevoilor proprii, lucru ce va duce la creşterea calităţii pregătirii profesionale şi a inserţiei pe piaţa muncii.

Ca rezultate așteptate sunt cresterea stimei de sine a tinerilor și diminuarea riscului de abandon școlar și social, precum și dezvoltarea abilităților la standard europene a  160 de tineri din școală.

Feedback direct, sondare prin interviu cu beneficiarii, familiile beneficiarilor precum și cadrele didactice din școală.

Evaluarea se va face prin aplicarea unor chestionare de fadback, prin metoda observației, și alte metode online eficiente în obținerea rezultatelor proiectului.

Publicitate