Euroscola project / Proiect EUROSCOLA

Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor peste 500 de milioane de cetățeni ai statelor membre. Deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în mod semnificativ viața tuturor cetățenilor.

Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene este promovarea drepturilor omului, pe plan intern şi la nivel mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile intrinseci ale Uniunii.

Uniunea Europeană a desemnat anul 2015 drept Anul european pentru dezvoltare, an în care va oferi noi oportunități pentru cetățeni și va demonstra angajamentul Uniunii pentru eradicarea sărăciei globale.

În organizarea Anului european pentru dezvoltare 2015, Uniunea Europeană și-a propus, în relația cu cetățenii, informarea acestora cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii și a statelor membre, stimularea implicării directe, sensibilizarea publicului cu privire la avantajele politicii pentru dezvoltare a Uniunii, precum și promovarea, în rândul cetățenilor din Europa și din țările în curs de dezvoltare, a unei atitudini de responsabilitate și solidaritate, într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.

Mai multe informații despre Anul european pentru dezvoltare 2015 sunt disponibile pe site-ul Anului:

Anul european pentru dezvoltare 2015

 

Informații despre proiect

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE) şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice (MECS) invită toate liceele interesate să participe la concursul Euroscola care se va desfășura sub motto-ul Anului european pentru dezvoltare „Lumea noastră. Demnitatea noastră. Viitorul nostru.”

Anul european pentru dezvoltare este dedicat acțiunilor externe ale Uniunii Europene, rolului pe care îl joacă Europa în lume și angajamentului său față de eradicarea sărăciei la nivel global, implicării cetățenilor europeni în acțiuni de dezvoltare. Împreună avem mai multe șanse să eradicăm sărăcia și să le întindem o mână de ajutor celor aflați în suferință.

Elevii sunt invitaţi să propună și să implementeze un proiect de voluntariat cu tema „Solidari cu cei de lângă noi” , care să se adreseze unei comunități defavorizate, care se confruntă cu sărăcia (inclusiv comunități de refugiați care se află pe teritoriul României și care provin din zone geografice vecine sau îndepărtate, afectate de situațiile de conflict din țările lor).

Proiectul va cuprinde două module: proiectul propriu-zis (incluzând și efectul produs de implementarea proiectului) și un afiș creativ, care să promoveze proiectul realizat.

12077250_894766837284616_665915745_n_800x533 centru-batrani-1_800x533 desen-5-11_800x533 desen-5-16_800x533 desen-5-29_800x533 desen-final-8_800x533 desen-final-29_800x533 desen-final-58_800x533 desen-final-72_800x533 img_3978_800x533 img_4000_800x533 img_4015_800x533

Dosarul proiectului

  1. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, va fi anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială (de ex. Facebook) și, în acelaşi timp, la adresele de e-mail ale BIPE şi MECS:epbucarest@europarl.europa.euşi, respectiv, rddcherciu@gmail.com .

În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei și stadiile proiectului. Anunțul trimis la BIPE și MECS va include și link-ul la anunțul online.

  1. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului de voluntariat care va conține:
  2. 1. descrierea în limba engleză (sau franceză) şi în limba română a proiectului de voluntariat conceput și realizat de elevi, cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor implementării proiectului. Descrierea va fi redactată ca document Word, între 3 – 5 pagini editate în Times New Roman 12, cu un spațiu și jumătate între rânduri. La descriere se va ataşa ilustrarea implementării proiectului (fotografii, materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.).

În prezentarea rezultatelor proiectului se vor scoate în evidență impactul implementării proiectului asupra contextului local și oportunitatea continuării proiectului și a multiplicării lui în comunitatea locală și/ sau în alte comunități.

  1. un afiș de promovare a proiectului, pe suport de hârtie, în format A3. Conținutul afișului trebuie să fie creația originală a echipei Euroscola și să nu încalce legile drepturilor de autor sau de confidențialitate ale altei persoane fizice sau juridice. Se acceptă și materiale cu conținut gratuit și/sau din domeniul public.

Dosarul proiectului depus de școlile participante la concursul național Euroscola va fi însoțit de o scrisoare cu antetul liceului (obligatoriu) care va menționa:

– numele și tipul liceului

– adresa școlii

– numărul de telefon al școlii

– adresa de e-mail a școlii

– numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi

– coordonatele celor doi profesori (nr. telefon, adresa e-mail)

– lista elevilor (nume, prenume, clasa, anul nașterii – maximum 24 de persoane) care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor (maximum 2 persoane) care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Această echipă, în cazul în care liceul se va număra printre câștigători, va participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg (în condițiile menționate mai jos, sub titlul: „Cine poate participa la programul Euroscola?”).

Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului (pe scrisoare va apărea și numele în clar al directorului liceului) și va fi ștampilată în mod corespunzător.

Numele elevilor propuşi pentru echipele participante la concursul naţional Euroscola pot fi schimbate, până la data participării la Ziua Euroscola de la Strasbourg, în cazul echipelor câştigătoare, numai din motive obiective şi cu acordul prealabil al BIPE și MECS.

Un liceu va trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs.

Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa:

Biroul de Informare al Parlamentului European în România
Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1
cod 020492
București – sector 2

Vă rugăm să specificați pe plic: „Pentru concursul Euroscola

Termen limită de trimitere a proiectelor: 9 octombrie 2015 (data înregistrării poștale). Dosarele pot fi depuse la Biroul de Informare al Parlamentului European în România până la 9 octombrie 2015, ora 13:00.

Evaluarea proiectelor se va face pe baza următoarelor criterii:

– modalitatea de prezentare a proiectului (scop, obiective, grupuri-țintă, participanți, descriere etc.) (2 puncte);

– relevanța proiectului pentru tema propusă (2 puncte);

– parteneriat cu reprezentanți ai autorităților locale, ai societății civile și/ sau cu alte școli (2 puncte);

– impactul implementării proiectului asupra contextului local reflectat în materialele trimise (2 puncte);

– durabilitatea proiectului (posibilitatea ca acesta să continue) (2 puncte);

– ilustrarea implementării proiectului (materiale audio/video, albume, pagini de internet etc.) (2 puncte);

– calitatea expunerii (în limba străină) (2 puncte);

– calitatea expunerii (în limba română) (2 puncte).

Total: 16 puncte

În evaluarea afișului de promovare se vor aplica următoarele criterii:

– relevanța afișului pentru tema proiectului (2 puncte);

– claritatea mesajelor transmise (2 puncte);

– utilizarea unor cuvinte-cheie/ sloganuri (2 puncte).

Total: 6 puncte

Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți ai BIPE și ai MECS. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2016, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola.

Descrierea programului Euroscola

Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre ale Uniunii.

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește aproximativ 600 de elevi din toată Uniunea Europeană.

Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg.

Cine poate participa la programul Euroscola?

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național.

Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la Strasbourg.

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2016, pot participa echipele de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2015 şi care nu au mai participat la nici o sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2015 la Strasbourg. Numărul echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2016.

ANUL EUROPEAN PENTRU DEZVOLTARE:

ANUL TUTUROR

2015 este nu doar un nou început ci și un termen limită

2015 reprezintă un an special pentru dezvoltare. Este primul An european dedicat acțiunilor externe ale Uniunii și rolului pe care îl joacă Europa în lume. Organizațiile europene pentru dezvoltare au șansa unică de a demonstra angajamentul Europei față de eradicarea sărăciei la nivel global și de a încuraja mai mulți europeni să se implice în acțiuni de dezvoltare. 2015 este, de asemenea, anul în care ar fi trebuit îndeplinite obiectivele de dezvoltare ale mileniului, asupra cărora s-a convenit  în anul 2000 și în care comunitatea internațională va stabili viitorul cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile.

Sondajul Eurobarometru din 2013 a oferit o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care cetățenii UE văd dezvoltarea.

  • Peste 80 % dintre aceștia sunt de părere că ajutorul pentru dezvoltare este important, iar 60 % cred că ar trebui să suplimentăm sprijinul.
  • Două treimi consideră că lupta împotriva sărăciei în țările în curs de dezvoltare ar trebui să fie una dintre prioritățile principale ale Uniunii Europene.
  • În același timp, 50 % spun că nu știu nimic despre destinația ajutorului acordat de Uniunea Europeană.

În 2015, vom face tot posibilul pentru a le explica cetățenilor europeni cum funcționează ajutorul pentru dezvoltare al UE și pentru a demonstra că acesta are un impact pozitiv pe termen lung. Le vom arăta contribuabililor cum folosim banii lor pentru a-i ajuta pe concetățenii noștri din întreaga lume, care trăiesc în condiții de sărăcie, din motive independente de voința lor, să-și câștige traiul pentru ei înșiși, pentru familiile și comunitățile lor.

Pe parcursul anului, vom aduce în prim-plan oameni din țările partenere și acțiuni derulate în domeniul dezvoltării. Într-o lume aflată în schimbare rapidă, liniile de demarcație dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare au devenit din ce în ce mai neclare. O parte din țările cândva în curs de dezvoltare au devenit donatori emergenți, în timp ce altele rămân blocate în starea de sărăcie. Între timp, au apărut noi surse de finanțare și noi parteneri. În domeniul dezvoltării, relația tradițională donator-beneficiar a dus la apariția unei lumi a cooperării, a responsabilității comune și a interesului reciproc. Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare pentru a le ajuta să devină societăți pașnice și prospere nu este doar o chestiune de echitate. Este și un pas esențial către o lume mai sigură care, în plus, îi va oferi Europei numeroase avantaje economice și comerciale.  Anul european 2015 și site-ul dedicat vor reflecta acest lucru.

Implicați-vă!

  • Vă puteți face cunoscute ideile și opiniile, participând la dezbateri naționale și internaționale pe teme de dezvoltare.
  • Vă puteți alătura unei organizații active în domeniul dezvoltării.
  • Puteți deveni voluntar în cadrul unui proiect de dezvoltare.

PROIECTUL NOSTRU:

ELEVI NOŞTRI ÎNSCRIŞI ÎN COMPETIŢIA NAŢIONALĂ “EUROSCOLA”

Elevii Liceului Tehnologic “Mihai Eminescu” din Dumbrăveni s-au înscris în competiţia naţională pentru licee EUROSCOLA 2015, cu tema “Solidari cu cei de lângă noi”, cu o echipa formata din 24 de elevi, coordonaţi de prof. Romeo Bolohan şi prof. Lăcrămioara Sava.

Elevii au realizat un amplu proiect care a inclus, acţiuni de sprijinire a copiilor nevoiaşi, dar şi a bătrânilor din Centru Social din Dumbrăveni, campanii de promovare a ideilor şi principiilor proiectului în şcoală şi în localitate, realizarea unui afiş şi al unui desen uriaş de 14 m / 08 m, dezbateri şi propunri de iniţiative în cadrul primăriei Dumbrăveni.

Toate aceste activităţi s-au derulat în perioada 4 mai – 5 octombrie 2015, fiind susţinute şi de Asociaţie EUROACTIV Suceava.

Data de 9 octombrie este ultima zi de depunere a proiectelor către Biroul de Informare al Parlamentului European în România, iar în luna noiembrie vor fi publicate rezultatele acestui concurs. Primele 12 echipe de elevi pot câştiga o excursie la Parlamentul European de la Strasbourg, Franţa.

Elevii au fost invitaţi să propună și să implementeze un proiect de voluntariat cu tema „Solidari cu cei de lângă noi” , care să se adreseze unei comunități defavorizate, care se confruntă cu sărăcia (inclusiv comunități de refugiați care se află pe teritoriul României și care provin din zone geografice vecine sau îndepărtate, afectate de situațiile de conflict din țările lor).

Aşteptăm rezultatele evaluării naţionale realizate de Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi invitaţia de a participa la Ziua Euroscola din Strasbourg, Franta.

Pentru mai multe fotografii, de aici https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=733638506741811&id=729580147147647

Publicitate