Project „Origami Club” Education and counseling through art example / Proiect „Club Origami” Educaţie şi consiliere prin arta exemplului

TITLUL PROIECTULUI: Educaţie şi Consiliere prin Arta Exemplului – (ECAE)

în cadrul ECO-CLUB ORIGAMI DUMBRĂVENI

Domeniul educativ: educaţia cultural-artistică

educaţia pentru timpul liber

INIŢIATORII PROIECTULUI:

Prof. Bolohan Romeo  –

 • Eco- Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Str. Principală, FN, cod. 727225, jud. Suceava
 • 0744-1886000; e-mail: romeobolohan1@gmail.com;

Scurtă prezentare a initiatorilor

Iniţiatorii acestui proiect sunt preocupaţi de tehnica origami şi dornici să o împărtăşească şi altora.  Un prim pas a fost elaborarea unui plan de activităţi şi realizarea efectivă a unor produse. Acest lucru s-a realizat în octombrie 2011 până în prezent, când un număr de 40 – 50 de elevi s-au alăturat clubului nostru în fiecare an dornici să realizeze astfel de activităţi. Pregătirea în domeniul acestei arte este certificată şi dovedită prin participarea la Concursul interjudeţean “Origami – Mirajul hârtiei” ediţia a III-a – 2012 de la Iaşi, unde am obţinut locul I la secţiunea “Din lumea animală”, precum şi participarea la mai multe reuniuni, expoziţii origami şi emisiuni TV.

20150925_173302_resized_800x450 20150925_173349_resized_800x450 20150925_173441_resized_800x450 20150925_173839_resized_800x450 20151108_112907_800x450 20151108_114707_800x450 20160115_130621_800x450 20160115_130627_800x450 20160115_130829_800x450 20160115_130846_800x450 20160115_130858_800x450 20160115_131259_800x450 231020121221_800x600 dsc_0031_800x537 dsc_0374_800x535 dsc_0475_800x535 dscn8071_600x800 dscn8074_600x800 dscn8075_800x600 dscn8077_800x600 dscn8082_800x600 dscn8085_800x600 dscn8088_600x800 dscn8099_800x600 dscn8101_800x600 dscn8119_800x600 dscn8120_600x800 dscn8165_800x600 dscn8170_800x600 dscn8172_800x600 dscn8181_800x600 dscn8187_800x600

scan-555_800x564

CONTEXT (ARGUMENT)

În urma activităţii desfăşurate la clasă am observat  câtă încântare, plăcere şi motivaţie de a lucra trezeşte elevilor o simplă bucată de hârtie  care se transformă numai prin împăturire într-o floare, într-un animal sau obiect util. Spre deliciul copiilor, figurinele origami sar (broasca), plutesc (barca, vaporul, caiacul, canoea), pot fi umflate cu aer (mingea, iepurele, laleaua, un alt model de broască), bat din aripi când sunt trase de coadă (porumbelul, dragonul), cască gura (peştele), îşi mişcă coada sau lăbuţele (şopârla), etc.

Am considerat necesară extinderea activităţii la nivelul şcolii sub forma unui cerc de origami  deschis tuturor celor interesaţi de fenomen, atât elevi, cât şi cadre didactice.

 

Dorim astfel să oferim cadrul propice pentru formarea unor priceperi şi deprinderi multiple, pentru completarea, valorificarea şi consolidarea cunoştinţelor de geometrie, pentru socializare şi petrecere a timpului liber într-un mod plăcut şi util. Mai mult, pe lângă trăsături precum  răbdarea şi corectitudinea,activităţile de tip origami  dezvoltă o serie de calităti morale  cum ar fi: hărnicia, dărnicia, imaginaţia creatoare,  spiritul de economie, dragostea fată de natură, simţul estetic, tenacitatea, capacitatea de adaptare la exigentele unui grup.

Totodată, oferă pedagogilor şi o serie de modalităti de educare a unor aptitudini şi capacităti intelectuale foarte pretuite în lumea contemporană, cum ar fi: îndemânarea manuală, imaginaţia, fantezia, creativitatea, intuiţia, vederea tridimensională, memoria,  capacitatea de abstractizare, ingeniozitatea. Secretul acestui cerc de origami constă în faptul de a dărui şi a împărţi cu alţii. Confucius spunea:

Dacă îi dai unui om un peşte, îl salvezi de foame o zi; dacă îl înveţi să pescuiască, îl salvezi pentru o viaţă.

DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL:

 • familiarizarea publicului cu arta origami
 • înfiinţarea unui cerc de origami la nivel local

OBIECTIVELE:

 • Popularizarea artei origami în rândul elevilor şi cadrelor didactice ;
 • Familiarizarea publicului ţintă cu utilizarea unei tehnnici specifice de lucru cu hârtia;
 • Dezvoltarea depriderilor de pliere, a îndemânării, a simţului practic şi estetic ale elevilor;
 • Realizarea unor work-shop-uri de origami în colaborare cu copii ce provin din medii defavorizate în scopul socializării acestora ;
 • Realizarea unor work-shop-uri de origami în colaborare cu cadre didactice interesate

GRUP ŢINTĂ:

 • Gimnazial: – 50 de elevi ai claselor V-VIII

DURATA:  2012-2016

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:

Perioada Activitatea propusă
Septembrie-octombrie ·   Constituirea echipei de lucru

·   Proiectarea activităţilor cercului

 

Decembrie ·   “În aşteptarea Crăciunului” – pliaje tematice
Februarie ·   “Vine, vine primăvara” – pliaje tematice

 

Martie ·   “Fantezii din hârtie” – expoziţie la biblioteca municipală
Aprilie ·   “Lumină din lumină” – pliaje tematice
Mai ·   Curs de formare în domeniul origami cu cadrele didactice din judeţ: pliaje pe ateliere, prezentarea unei programe de opţional
Iunie ·   “În lumea copiilor” – târg de origami

REZULTATE AŞTEPTATE:

 • iniţierea copiilor şi cadrelor didactice participante la activităţile cercului de origami ;
 • petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util din perspectiva dezvoltării personale ;
 • participarea la expoziţii de gen în ţară şi în străinătate ;
 • facilitarea constituirii unor relaţii de prietenie între elevii şcolii şi copiii care provin din medii defavorizate ;
 • tragerea unui semnal de alarmă asupra nevoilor copiilor săraci prin utilizarea artei origami ca mijloc de terapie socială ;
 • atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor cercului.

RESURSE UMANE : 50 de copii.

PARTENERI :

 • INTERNI:

-INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA

-Asociaţia Grup Ecologic de Colaborare GEC-Bucovina

-Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava

-Leceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani, jud. Neamţ

-Grup Şcolar Coţuşca Botoşani

-Şcoala Gimnazială cu clasele I – VIII – Vânători, Neamt

RESURSE MATERIALE: hârtie colorată, film foto, dosare

RESURSE FINANCIARE: proprii

EVALUARE:

 • Expoziţii de origami
 • Pliant
 • Album foto

MEDIATIZARE:

Site-ul şcolii

Site-ul bibliotecii municipale

Presa locală

CONTINUITATEA PROIECTULUI:

 • Realizarea de work-shop-uri origami cu părinţi şi cadre didactice interesate
 • Continuarea activităţii cercului de origami în anul şcolar următor

 

Publicitate