„Our opinion is important – truth lies in views” / “Părerea noastră e importantă – adevărulstă-n opinii”

Premize:

Cu 2 ani în urmă, un grup de elevi de la Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” Dumbrăveni – Suceava au identificat mai multe probleme existente în şcoala şi comunitatea noastră: condiţiile mizere din jurul şcolii,  situaţii precare ale copiilor care întâmpină dificultăţi în activitatea de învăţare sau prezintă deficienţe în asimilarea cunoştinţelor, etc.

Pentru desfăşurarea unui proiect în şcoala noastră, elevi s-au gândit la copiii – colegi sau cunoscuţi care sunt neputincioşi  faţă de obiectele greoaie şi a condiţiilor familiale şi materiale care au devenit ulterior victimele societăţii de azi. Primul impact a fost renunţarea la şcoală şi implicarea în muncile agricole sau gospodăreşti pentru a-şi ajuta familiile. Mulţi dintre aceştia nu au condiţii de a învăţa şi a-şi realiza temele pentru şcoală din cauza condiţiilor în care trăiesc.

Astfel, pentru un an şcolar, s-a derulat un proiect care să sprijine copiii exploataţi economic şi copiii săraci, oferindu-le diverse servicii voluntare.

Abandonul şcolar  şi privarea dreptului la joacă a copiilor exploataţi prin muncă constituie probleme principale ale ţării noastre, dar în mod special a regiunii noastre. La nivel naţional, rata abandonului are valori crescute în zonele incluse în harta sărăciei şi afectează copiii din familii nevoiaşe şi a celor cu mulţi copii. De multe ori, în familiiile sărace, părinţii încalcă drepturile propriilor copii de a frecventa şcoala, de a avea timp liber şi de a se juca, de a-i educa în mod corespunzător deoarece consideră că este mai important să rămână acasă şi să îi ajute pe ei, părinţii, la muncile agricole sau să se îngrijească de fraţii mai mici, decât să ,,piardă’’ vremea la şcoală fără vreun avantaj imediat/palpabil.

Imagini cu exemple de activităţi agricole desfăşurate de copiii aflaţi în această categorie specială, sunt evidenţiate mai jos:

 

scrisoare_catre_prim_ministru 13282785_1216375365048229_752334688_o 13287955_1216375268381572_1014199956_o 13288348_1216374738381625_187095799_o 13313359_1216373608381738_201499913_o 13313382_1216373245048441_487113419_o 13313428_1216373681715064_1470623440_o 13324353_1216375521714880_130383657_o 13324382_1216375041714928_895812941_o

Imaginile prezentate mai sus nu sunt preluate de pe internet şi nici dovezi concrete ale unor copii exploataţi prin muncă, deoarece am ţinut cont de drepturile de autor şi de vieţile private ale fiecăruia, considerându-le abuzuri. Astfel, în fotografiile de mai sus, suntem chiar noi, 3 membri şi un fotograf dorind să ilustrăm formele de exploatare economică prin care trec unele categorii de copii în ziua de azi.

 

Obiectiv general: Reducerea cazurilor de copii exploataţi economic și respectarea drepturilor acestor copii, conform principiilor Convenției ONU privitoare la Drepturile Copilului şi susţinere materială şi prin activităţi de consiliere/responsabilizare a părinţilor privind importanţa educaţiei instituţionale.

 

Obiective specifice:

a.Cunoașterea drepturilor fundamentale ale copilului exploatat prin muncă (dreptul la viață, dreptul la educație şi joc, dreptul de a beneficia de servicii medicale, dreptul la o familie iubitoare, etc);

b.Consilierea/responsabilizarea periodică şi susţinută a familiilor celor 50 de copii privind importanţa procesului educaţional instituţional şi motivarea pentru excelenţă – determinând o schimbare de atitudine privind rolul şi importanţa educaţiei instituţionale;

c.Integrarea copiilor exploatați prin muncă în sistemul educaţional și în societate;

Grup țintă: 50 de copii din localitatea Dumbrăveni supuși, de către părinți sau rude, muncilor agricole și altor forme de exploatare economică, copii ce au renunţat la şcoală sau copii ce se află în risc de abandon şcolar.

Durată: 1 septembrie 2016 – 20 iunie 2017

Activități:

StabilireaddedparteneriatedîntredşcoalădşidPrimăriadDumbrăveni
Act. 1.1 Stabilirea de parteneriate cu administraţia locală, întocmirea bazei de date.
Ac. 1.2 Selecţia cazurilor, contactarea beneficiarilor (elevi şi părinţi), obţinerea acordurilor de la părinţi;

 Sustinerea şedintelor de consiliere
Ac. 2.1 Susţinerea şedinţelor de consiliere cu părinţii copiilor privind rolul educaţiei;
Ac. 2.2 Organizarea unei campanii de promovare a proiectului la nivel local în vederea atragerii de voluntari;
Ac. 2.3 Organizarea sesiunilor de instruire/responsabilizare/motivarea continuă a voluntarilor.

Monitorizarea periodică a beneficiarilor pe întreg anul şcolar şi identificarea nevoilor apărute pe plan şcolar, familial şi social în vederea continuării proiectului.
Ac. 3.1 Activitatea propriu-zisă de meditare a copiilor pe parcursul întregului an şcolar;
Ac. 3.2 Monitorizarea periodică a voluntarilor/a situaţiei şcolare a copiilor şi identificarea nevoilor apărute pe plan educativ, familial şi social în vederea păstrării continuităţii proiectului.

Rezultate:
-50AdeAcopiiAvorAbeneficiaAdeAmeditaţiiAperiodice;
– familiile a 50 de copii vor beneficia lunar de consiliere cu privire la importanţa educaţiei;
-50ddedcopiiAşiAfamiliileAvorAprimiAlunarAsprijin;
Rezultatele preconizate constau în schimbarea atitudinii părinţilor privind rolul educaţiei în procesul de dezvoltare al adultului de mâine, în asigurarea continuităţii procesului educaţional la copiii care au întrerupt şcoala din motive financiare, în îmbunătăţirea situaţiei şcolare a copiilor, printr-un nivel ridicat de frecventare a orelor de curs, şi în creşterea nivelului de integrare socială a familiilor aflate în dificultate. De asemenea, acest proiect poate fi considerat o activitate de educare şi responsabilizare socială privind voluntariatul.

Buget: 2300 lei

Publicitate