International project „Eco – School” / Proiect international „Eco – Şcoala”

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU

Şcoala noastră urmăreşte să dezvolte simţul practic al elevilor de a se gospodări, prin acţiuni de înfrumuseţare a şcolii, de ecologizare a localităţii Dumbrăveni şi a pădurilor din împrejurimi, de organizare de expoziţii cu mesaj ecologic.

Activităţile din anul şcolar  trecut cuprinse în proiect au avut scopul de a ecologiza spaţiul aferent şcolii şi zonelor de recreere din localitatea Dumbrăveni. Printre activităţile cuprinse în proiect se numără: curăţarea spaţiilor verzi, realizarea unor creaţii cu materiale din natură (crenguţe, frunze, castane etc), vizită la Centrul Social de bătrâni din Dumbrăveni dar şi sprijinirea unor copii cu situaţii materiale precare, crearea unor materiale decorative pentru sărbătorile de iarnă din materiale ecologice (ghirlande, coroniţe, globuri etc.),  relaţii de parteneriate cu alte şcoli, activităţi de colectare a deşeurilor din hârtie  şi carton, confecţionarea unor felicitări de 1 şi 8 Martie din materiale refolosibile şi a unei felicitări ECO uriaşe, plantarea de flori în curtea şi în faţa şcolii, concurs de postere la nivel de şcoală, organizarea unor tabere pe teme ecologice şi marcarea unor evenimente importante privind protecţia mediului.  

06042012058_800x600 06042012085_800x600 06042012095_600x800 12052012198_800x600 26062012772_800x600 291020121231_800x600 291020121236_800x600 291020121239_600x800 291020121249_800x600 ev-eco-2011-2_800x600 ev-eco-2011-7_800x600 ev-eco-2011-9_800x600 ev-eco-2011-11_800x600 ev-eco-2011-12_800x600 ev-eco-2011-15_800x600 ev-eco-2011-16_800x600 ev-eco-2011-18_800x600 ev-eco-2011-21_800x600 ev-eco-2011_800x600

Comitetul Eco-Şcoala a lansat şi în acest an un apel de spijinire a acţiunilor de organizare  şi dezvoltare a spaţiilor verzi din localitate şi curtea şcolii, de creare a unui ambient normal şi adecvat, către toţi cei preocupaţi de îmbunătăţirea condiţiilor de mediu rural. Colaborarea strânsă pe care le avem cu Agenţia pentru Protecţia Mediului, cu Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina şi cu Direcţia Silvică Suceava precum şi interesul major al unor cadre didactice din şcoala noastră ne dă posibilitatea de a fi implicaţi în desfăşurarea unor activităţi specifice acestui domeniu.  În urma activităţilor deosebite desfăşurate în anul şcolar trecut şi a analizei şcolii în cadrul Consiliului Profesoral alături de un reprezentant al Agenţiei pentru Protecţia Mediului – Suceava s-au identificat şi alte probleme de mediu cu care se confruntă şcoala, dar şi comunitatea locală.

            Astfel, s-a constatat că nu există îndeajuns o puternică campanie de informare cu privire la protecţia mediului, că există puţine locuri de joacă pentru copii, că nu  există îndeajuns tomberoane  pentru resturi menajere, că se înregistrează multă indolenţă din partea unor locuitori care aruncă resturi menajere pe jos, că se taie copaci  tineri. Conform Planului de Acţiune elaborat de şcoala noastră,  vom planta pomi pentru refacerea spaţiilor verzi din anumite zone în colaborare cu părinţii, A.P.M. Suceava şi cu Primăria Dumbrăveni, aşa cum s-a întâmplat şi anul trecut.

              În interiorul şcolii s-au depistat situaţii în care becurile sunt aprinse şi când nu este nevoie, că florile care dau farmec şcolii noastre nu sunt întotdeauna udate iar în unele clase curăţenia lasă de dorit. Problemele legate de economisirea apei  din şcoală precum şi construcţia toiletelor  va fi problema acută  pe care o vom rezolva în cel mai scurt timp posibil deoarece conducrea şcolii a luat deja măsuri de modernizare  a acestora.  

            Comitetul Eco-Şcoala va concepe un set de chestionare care vor fi adresate elevilor şi profesorilor din şcoala dar şi locuitorilor comunei, prin care să aflăm părerile acestora cu privire la perceperea mediului ambiant din şcoală şi localitate. În urma aplicării acestor chestionare vor fi analizate şi se vor concepe activităţi legate de protecţia mediului pentru perioadele următoare. În acelaşi timp vom continua elaborarea formularelor de raport eco, care vor dovedi desfăşurarea sau nu a activităţilor din cadrul programului Eco-Şcoala.

            Considerăm că stă în puterea noastră, a tuturor, să facem în aşa fel încât localitatea Dumbrăveni, judeţul  Suceava, să merite statutul de localitate ecologică.

INFORMAREA ŞI IMPLICAREA COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE

ÎN PROGRAMUL „ECO-ŞCOALA” ŞI CURRICULA ŞCOLARĂ

            Implicarea tuturor celor care ne pot sprijini în derularea cu succes a activităţilor  se realizează prin diverse forme: Ex: În apropierea vacanţei de iarnă vom cumpăra cadouri pentru copiii cei mai defavorizaţi din şcală.

            În fiecare clasă se va regăsi afişat Eco-Codul şi cele 10 imperative, precum şi imagini de la diferite acţiuni.

            ,,Comitetul Eco-Elevi” va avea obligaţia, ca periodic, să analizeze stadiul de desfăşurare a activităţilor şi să informeze comunitatea şcolară.

Realizăm pliante, benere şi alte materiale informative şi le oferim copiilor pentru a le difuza în comună  atunci când avem o activitate deosebită cu caracter ecologic şi nu numai. Ideile privind activităţile din cadrul programului Eco-Şcoala vor fi popularizate  la şedinţe ale Consiliului profesoral, Comisiei metodice a diriginţilor, Consiliului consultativ al elevilor şi la şedinţele şi lectoratele cu părinţii, dar şi în cadrul unor discipline şcolare: Educaţie tehnologică,dirigenţie, biologie, limba română, etc.

        Fiecare diriginte va primi mai multe materiale informative despre Programul Eco-Şcoală, pentru a fi dezbătut cu elevii şi cu părinţii acestora. Vom păstrăm legătura cu A.P.M.-Suceava şi cu Direcţia Silvică-Suceava.

   

ECO-CODUL

ECO-ŞCOALA GRUP ŞCOLAR DUMBRĂVENI, JUDEŢUL SUCEAVA

« Vrem o viaţă curată ! Nouă ne pasă ! »

FLEXIBILITATEA SCHEMEI

      Schema propusă la inceput va suferi unele îmbunătăţiri sau modificări pe parcursul anului  deoarece  pot apărea unele  idei  ulterioare şi de aceea  considerăm că este un avantaj faptul că reuşim să îmbogăţim proiectarea făcută la început. Flexibilitatea  schemei apare în general  vizavi de temele prevăzute în programele şcolare sau de unele evenimente .

În cazul apariţiei unor obstacole în derularea celor propuse vom  apela  la ajutoare  şi astfel vom reuşi să  ducem la bun sfârşit cele propuse sau, în  ultimă instanţă,  renunţăm la ceea ce ne-am propus, şi eventual vom relua mai târziu, când vom fi convinşi că vom reuşi .

REZULTATELE PE TERMEN LUNG IMPUSE DE PROGRAM

Observând problemele majore de mediu cu care  se confruntă localitatea Dumbrăveni  încercăm să ne implicăm, după puterile noastre  în ceea ce se întâmplă. Fiecare dintre noi putem contribui în păstrarea curată a mediului, în educaţia pentru mediu. Pe termen lung,  puţin câte puţin, vom  reuşi să atingem obiectivele impuse de acest program .

În primul rând avem în vedere schimbarea mentalităţii privind ocrotirea mediului, a naturii, pentru a deveni mai buni,  generoşi şi responsabili .

Toate acestea vor fi posibile prin :

  • evitarea folosirii produselor şi substanţelor dăunătoare mediului ;
  • obişnuinţa de a citi pe orce produs termenul de garanţie ;
  • folosirea produselor care poartă marca ,, produs ecologic ,, care înseamnă natural notixic , ambalaj reciclabil ;
  • economisirea energiei şi apei ;
  • plantarea unui număr cât mai mare de pomi ;
  • îngrijirea ghivecelor de flori, valorificarea deşeurilor de hârtie şi carton, plastic, aluminiu etc.

POTENŢIALUL  PROGRAMULUI  DE A  ACŢIONA  CA UN LIANT ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII UNEI STRATEGII PENTRU EDUCAŢIA ECOLOGICĂ

Deoarece suntem parte a Uniunii Europene  trebuie să dăm dovadă că integrarea în U.E. înseamnă şi schimbarea mentalităţii  în ceea ce priveşte  educaţia ecologică şi comportament responsabil.  Natura aparţine tuturor şi fiecăruia  în parte, ea reprezintă un adevărat spectacol pentru care  nimeni nu plăteşte  nici o taxă. Ea creează şi moare, cântă şi plânge, suferă şi se bucură alături de noi…

            Potenţialul educativ al programului Eco-Şcoala, prin caracterul său, contribuie la formarea personalităţii copiilor, formându-l  ca aliat al naturii. Îmbunătăţirea mediului ambiant în şcoală, creşterea conştiinţei în cadrul comunităţii şcolare privind mediul înconjurător, valorificarea deşeurilor dar şi îmbunătăţirea aptitudinilor lingvistice prin comunicare contribuie din plin la educarea elevilor. Activităţile incluse în program promovează un mod de comportare situat la nivelul  cerinţelor de civilizaţie şi de cultură ale societăţii contemporane. Ele vizează stimularea aspiraţiilor pozitive, formarea de convingeri, obişnuinţe şi deprinderi de conduită ca viitori cetăţeni, oferindu-i elevului prilejul de a reflecta asupra propriei atitudini pe care trebuie să o aibă faţă de Natură.

            Programul contribuie  şi  la  armonizarea relaţiei   profesor – elev – părinte, relaţii între membrii grupului care desfăşoară activităţi, prieteni sinceri cu câmpia, dealul, muntele, râul, fluviul, marea  şi vântul. Învăţăm întotdeauna de la natură să fim puternici şi uniţi în realizarea idealurilor noastre.

            Ne bucură faptul că Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie – Bucureşti împreună cu Ministerul Educaţiei s-au implicat în derularea unor acţiuni de acest gen. Sperăm ca, pe viitor,  aprecierea activităţilor ecologice va avea o mai mare pondere în grila  de apreciere a cadrelor didactice deoarece cu ajutorul acestora  elevii vor reuşi să acumuleze cunoştinţe, abilităţi de comunicare, vor reuşi să-ţi formeze o conduită ecologică .

Publicitate